10 yêu cầu về long, huyệt, sa, thủy

[ad_1]

Thứ Ba, 02/03/2010 17:12 (GMT+07)

“Thập khẩn yếu” là một trong 10 bí quyết của Cửu Ca phong thủy, tức là 10 yêu cầu về long, huyệt, sa, thủy.10 yeu cau ve long, huyet, sa, thuy hinh anh
Cửu ca phong thủy


1. Phải hóa sinh khai trương: Chỉ long mạch chạy trong đất đi từ Thái Tổ Sơn đến huyệt mộ thông suốt.

2. Phải có 2 tai: Chỉ 2 bên huyệt mộ phải có gò Thanh Long, gò Bạch Hổ bảo vệ.

3. Phải có râu tôm, mắt cua: Râu tôm là chỉ dòng nước chảy quanh huyệt mộ, mắt cua chỉ huyệt mộ. Như thế mới được gọi là mộ đắc thủy, cát mộ.

4. Phải có thủy tả, hữu chảy quanh: Dòng nước chảy quanh huyệt mộ, được gọi là mộ đắc thủy thì sẽ cát.

5. Phải thượng hạ, tam đình: Tam đình chỉ núi Thán Tổ, Thiếu Tổ và núi huyệt mộ đều phải đầy đặn.

6. Chân gò nên chuyển: Chân gò Thanh Long, gò Bạch Hổ bao bọc huyệt mộ, bảo vệ huyệt mộ.

7. Minh đường rộng tĩnh: Minh đường phải rộng, bằng phẳng, không méo lệch.

8. Thủy khẩu quan lan: Cửa sông nên hẹp kín, nước chảy không đâm vào huyệt mộ, tức là phải có gò che chắn huyệt mộ.

9. Minh đường nghênh triều: Chỉ triều sơn, án sơn đều hướng vào minh đường, huyệt cát.


10. Cửu khúc hồi hoàn: Chỉ dòng nước chảy bao quanh huyệt mộ, ngoằn nghèo uốn lượn nhiều chỗ

Theo Bí ẩn thời vận[ad_2]

Trả lời