Vòng tay phong thuỷ

Âm trạch và sự hưng suy của con cháu

Booking.com

Thứ Hai, 17/10/2011 22:54 (GMT+07)

Người xưa cho rằng nếu an táng thân nhân vào đúng chân long đích huyệt thì có thể được giàu sang phú quý, công thành danh toại. Sau khi mai táng, chân khí của người đã mất hội với huyệt khí tạo thành sinh khí. Thông qua sự giao hòa âm dương, sinh khí đó có khả năng tác động lớn đến vận khí của người thân.

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Con người là do tinh cha huyết mẹ kết lại mà thành, là tinh hoa của hai khí âm dương. Khi sống thì hai khí đó hoạt động điều hòa nơi toàn thân con người. Khi mất rồi thịt da tiêu hết nhưng hai khí âm dương vẫn không bị tiêu tán.

Khí tụ nơi xương; xương người quá vãng không mất đi nên khí của họ vẫn hoạt động. Khi hạ táng, điều quan trọng nhất là tìm được nơi âm trạch có sinh khí, làm cho sinh khí kết hợp với hai khí âm dương tồn lưu trong cốt, bảo hộ cho thân nhân đang sống.

Theo phong thủy, các yếu tố cần nhất cho âm trạch tốt là được nước và có thể tích chứa gió vì khi những yếu tố đó dừng lại thì thân nhân của họ được bình an và thịnh đạt lớn. Do vậy, nếu nơi an táng cho người đã khuất ở nơi khô ráo, cạn khí thì cần nông, tại nơi đất bằng khí thì cần sâu.

(Theo Phongthuy)Bài viết cùng chuyên mục