Saurischia | Khủng long hông thằn lằn | Loài Saurischia | Bộ Saurischia | Chi Saurischia

  • Post category:awt
  • Post comments:0 Comments

Saurischia (Khủng long hông thằn lằn, bắt nguồn từ 2 từ Hy Lạp "sauros" (σαυρος) có nghĩa là "thằn lằn" và "ischion" (σαυρος) có nghĩa là khớp hông), là một…

Continue ReadingSaurischia | Khủng long hông thằn lằn | Loài Saurischia | Bộ Saurischia | Chi Saurischia

#Khủnglong,#KhủngLongHerrera,#ThếGiớiKhủngLong Herrerasauridae | Khủng long Herrera | Animal World

  • Post category:awt
  • Post comments:0 Comments

Herrerasauridae là một trong những họ khủng long lâu đời nhất được biết đến, xuất hiện trong các hóa thạch từ 231.4 triệu năm trước (cuối kỷ Trias). Chúng đã…

Continue Reading#Khủnglong,#KhủngLongHerrera,#ThếGiớiKhủngLong Herrerasauridae | Khủng long Herrera | Animal World

#Theropoda,#KhủngLong Theropoda khủng long chân thú một nhóm khủng long Saurischia | Animal World

  • Post category:awt
  • Post comments:0 Comments

Theropoda (/θ[invalid input: 'ɨ']ˈrɒp[invalid input: 'ɵ']də/, nghĩa là "chân thú") là một nhóm khủng long Saurischia, phần lớn là ăn thịt, nhưng cũng có một số nhóm ăn tạp hoặc…

Continue Reading#Theropoda,#KhủngLong Theropoda khủng long chân thú một nhóm khủng long Saurischia | Animal World

Allosaurus là một chi khủng long Theropoda sống cách đây 155 triệu năm trước | Animal World

  • Post category:awt
  • Post comments:0 Comments

Allosaurus /ˌæl[invalid input: 'ɵ']ˈsɔːrəs/ là một chi khủng long theropoda sống cách ngày nay 155 tới 150 triệu năm trước vào cuối kỷ Jura (Kimmeridgian tới đầu Tithonian[1]). Tên "Allosaurus"…

Continue ReadingAllosaurus là một chi khủng long Theropoda sống cách đây 155 triệu năm trước | Animal World

Coelurosauria thằn lằn đuôi rỗng là nhánh khủng long Theropod có họ hàng với chim | Animal World

  • Post category:awt
  • Post comments:0 Comments

Coelurosauria (/sɪˌljʊərəˈsɔːriə/, từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "thằn lằn đuôi rỗng") là nhánh chứa tất cả các khủng long theropod có quan hệ họ hàng gần gũi với…

Continue ReadingCoelurosauria thằn lằn đuôi rỗng là nhánh khủng long Theropod có họ hàng với chim | Animal World