Bát trạch trong phong thủy nhà ở

[ad_1]

Thứ Tư, 05/02/2020 17:17 (GMT+07)

Trường phái Bát Trạch trước tiên dùng la bàn xác định hướng nhà, sau đó lấy tọa sơn (hướng gốc – vị trí phương hướng của nhà) làm trạch mệnh (số mệnh của ngôi nhà). Chia thành 8 trạch mệnh: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, vì vậy gọi là Bát Trạch.

 


 Bat trach trong phong thuy nha o hinh anh
Bát trạch

– Ngồi hướng Đông (Giáp – Mão – Ất) là trạch Chấn

– Ngồi hướng Đông Nam (Thìn – Tốn – Tỵ) là trạch Tốn

– Ngồi hướng Nam (Bính – Ngọ – Đinh) là trạch Ly

– Ngồi hướng Tây Nam (Mùi – Khôn – Thân) là trạch Khôn

– Ngồi hướng Tây (Canh – Dậu – Thân) là trạch Đoài

– Ngồi hướng Tây Bắc (Tuất – Càn – Hợi) là trạch Càn

– Ngồi hướng Bắc (Nhâm – Tý – Quý) là trạch Khảm

– Ngồi hướng Đông Bắc (Sửu – Cấn – Dần) là trạch Cấn

Bát trạch chia làm 2 loại: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch.

+ Đông tứ trạch bao gồm: Chấn, Tốn, Ly, Khảm.

+ Tây tứ trạch bao gồm: Càn, Khôn, Cấn, Đoài.

Dùng 8 trạch để đoán vận dương trạch (nhà ở) thì chủ yếu phải xem tọa sơn của nhà có phối hợp với cửa, chủ, bếp hay không.

Ví dụ, tọa sơn của ngôi nhà bạn đang ở thuộc Đông tứ trạch (tức trạch Chấn – Tốn – Ly – Khảm) mà cửa ngôi nhà và chủ phòng (phòng chính hoặc phòng ngủ chủ nhà) đều ở Tây tứ trạch (tức trạch Càn – Khôn – Cấn – Đoài), còn bếp mặt hướng về Tây tứ trạch, phong thủy của ngôi nhà bạn sẽ rất xấu. Còn nếu cửa cổng ngôi nhà và chủ phòng đều ở Đông tứ trạch, bếp hướng về Đông tứ trạch, phong thủy của nhà bạn ở rất tốt, gọi là thượng đại cát.

Trong bát trạch có 8 sao thể hiện tính chất cát hung:

Tứ cát tinh:

– Sinh Khí (đại cát)

– Diên Niên (đại cát)

– Thiên Y (trung cát)

– Phục Vị (tiểu cát)

Tứ hung tinh:

– Tuyệt Mệnh (đại hung)

– Ngũ Quỷ (đại hung)

– Họa Hại (trung hung)

– Lục Sát (tiểu hung)

Có rất nhiều quan điểm đối với việc sắp xếp thứ tự 8 sao trên nhưng có một nguyên tắc phải tuân theo: nếu Tây tứ trạch gặp Đông tứ trạch là hung tinh. Do đó, người xưa đã tìm cách để khắc phục những hướng xấu theo nguyên lý sau: 

Sinh Khí giáng Ngũ Quỷ

Thiên Y chế Tuyệt Mệnh

Diên Niên yểm Lục Sát

Phục Vị yên Họa Hại

Nội dung Cửu tinh chế phục này được người xưa vận dụng để khắc phục những hướng hung tinh đem lại. Chẳng hạn, nhà ở phạm phương Ngũ Quỷ nên để miệng bếp quay sau hướng Sinh Khí có thể hoán cải phần nào. Phạm Tuyệt Mệnh thì quay bếp sang hướng Thiên Y, phạm Lục Sát chọn hướng bếp là Diên Niên.

Theo Bí mật gia cư[ad_2]

Trả lời