Cổ phiếu Tesla đang giảm. Đây là những gì thực sự đằng sau trang trình bày.

Cổ phiếu Tesla đang giảm. Thu hồi và sự không chắc chắn có thể chịu trách nhiệm. Lý do thứ ba, tuy nhiên, rất có thể.

Joe Raedle / Getty Hình ảnh

Cỡ chữ

Bạn cũng có thể thích

Menu