Loài người mới được đặt tên có thể là tổ tiên trực tiếp của loài người hiện đại

Homo bodoensis có thể giúp gỡ rối cách các dòng người di chuyển và tương tác trên toàn cầu. (Tín dụng hình ảnh: Ettore Mazza)

Các nhà khoa học đã đặt tên cho một loài mới có thể là tổ tiên trực tiếp của loài người hiện đại.

Các loài mới được đề xuất, Homo bodoensis – sống cách đây hơn nửa triệu năm ở Châu Phi – có thể giúp gỡ rối cách các dòng dõi con người di chuyển và tương tác trên toàn cầu.

Bạn cũng có thể thích

Menu