Ngày Tam Nương năm 2020 là ngày nào, kiêng kỵ làm những việc gì?

[ad_1]

Ngày Tam Nương là 1 trong những ngày được coi là ngày xui xẻo, đại hung. Vậy ngày Tam Nương trong năm 2020 là ngày nào, nên kiêng kỵ làm những việc gì?

1. Tìm hiểu ngày Tam Nương là ngày gì?

“Tam Nương” có nghĩa là “ba người đàn bà” gắn với truyền thuyết trong dân gian của Trung Quốc. Theo dân gian, Tam Nương chỉ 3 người phụ nữ là Muội Hỉ, Đát Kỷ và Bao Tự, những giai nhân tuyệt sắc làm sụp đổ ba triều Hạ, Thương, Tây Chu trước Công Nguyên.

Muội Hỉ:

Muội Hỉ làm cho Kiệt Vương điên đảo thần hồn, suốt ngày đắm chìm trong nhục dục, lơ là chính sự. Tương truyền, Kiệt Vương rất thích nụ cười của Muội Hỉ nhưng nàng lại rất ít khi cười.

Để lấy lòng Muội Hỉ, Kiệt Vương cho xây một cái đài cao bằng ngọc gọi là Dao đài, trước Dao đài là một cái ao đổ đầy rượu (tửu trì). Tửu trì rộng lớn đến mức có thể đi thuyền ra ngắm cảnh.

Mỗi lần ngắm cảnh tại Dao đài, quanh tửu trì có khoảng 3000 trai gái đứng chầu chực sẵn sàng đợi lệnh. Kiệt Vương xuống lệnh, tiếng trống vang trời, 3000 người theo tiếng trống lệnh, nhoài người ra như kiểu trâu uống nước, mông chổng lên trời, thò cổ chúc đầu xuống tửu trì uống rượu. Muội Hỉ thích thú cất tiếng cười. Đúng là ngàn vàng mua một nụ cười mỹ nhân.

Đát Kỷ:

Đát Kỷ là một mỹ nhân với nét đẹp sắc sảo. Tuy nhiên, vì quá độc ác và man rợ và quyến rũ vua Trụ làm nhà Thương sụp đổ (khoảng 1600 TCN – 1066 TCN) nên tương tuyền nàng do một con hồ ly tinh biến thành.

Bao Tự:

Bao Tự được mệnh danh là mỹ nhân không biết cười. Chu U Vương tìm mọi cách để đổi lấy tiếng cười của nàng bằng cách thường xuyên đốt cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Đến khi quân địch đánh úp Cảo Kinh, U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu nhưng đã không còn ai tin tưởng.

Trong suốt thời đại của mình, 3 mỹ nhân này được coi là “hồng nhan họa thủy” mang lại sự xui xẻo cho mọi người liên quan. Làm việc đại sự cần phải tránh những ngày này.

Ngày Tam nương rơi vào những ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. Tương truyền chính là ngày ba người phụ nữ được đưa vào nội cung của ba ông vua bị mang tiếng là rất hiếu sắc, tham dâm, bạo ngược vô đạo.

Nhưng vì sao chỉ có ba nàng mà lại kể ra sáu ngày nhập cung? Ngày nào liên quan tới nàng nào thì vẫn chưa ai có lời giải thích. Do đó có một sự giải thích khác có vẻ hợp lý hơn, đó là những ngày sinh và ngày mất của ba người phụ nữ kia.

Thực tế, mỗi tháng đều có 6 ngày Tam Nương. Do gắn với ba người đàn bà mang đến nhiều xui xẻo cho cả một triều đại, những ngày Tam Nương được coi là ngày xấu. Đến tận ngày hôm nay, những khởi sự quan trọng như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, động thổ,… hầu như đều phải tránh ngày Tam Nương.

2. Những ngày Tam Nương theo từng tháng trong năm Canh Tý 2020
Ngày Tam Nương tháng 1/2020 dương lịch

Ngày 1/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/12 năm Kỷ Hợi.
Ngày 7/1/2020 dương lịch ứng với ngày 13/12 năm Kỷ Hợi.
Ngày 12/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/12 năm Kỷ Hợi.
Ngày 16/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/12 năm Kỷ Hợi.
Ngày 21/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/12 năm Kỷ Hợi.
Ngày 27/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/1 năm Canh Tý.
Ngày 31/1/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/1 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 2/2020 dương lịch

Ngày 6/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/1 năm Canh Tý.
Ngày 11/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/1 năm Canh Tý.
Ngày 15/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/1 năm Canh Tý.
Ngày 20/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/1 năm Canh Tý.
Ngày 25/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/2 năm Canh Tý.
Ngày 29/2/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/2 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 3/2020 dương lịch

Ngày 6/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/2 năm Canh Tý.
Ngày 11/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/2 năm Canh Tý.
Ngày 15/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/2 năm Canh Tý.
Ngày 20/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/2 năm Canh Tý.
Ngày 26/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/3 năm Canh Tý.
Ngày 30/3/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/3 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 4/2020 dương lịch

Ngày 5/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/3 năm Canh Tý.
Ngày 10/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/3 năm Canh Tý.
Ngày 14/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/3 năm Canh Tý.
Ngày 19/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/3 năm Canh Tý.
Ngày 25/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/4 năm Canh Tý.
Ngày 29/4/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/4 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 5/2020 dương lịch

Ngày 5/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/4 năm Canh Tý.
Ngày 10/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/4 năm Canh Tý.
Ngày 14/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/4 năm Canh Tý.
Ngày 19/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/4 năm Canh Tý.
Ngày 25/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/4 nhuận năm Canh Tý.
Ngày 29/5/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 6/2020 dương lịch

Ngày 4/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/4 nhuận năm Canh Tý.
Ngày 9/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/4 nhuận năm Canh Tý.
Ngày 13/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/4 nhuận năm Canh Tý.
Ngày 18/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/4 nhuận năm Canh Tý.
Ngày 23/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/5 năm Canh Tý.
Ngày 27/6/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/5 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 7/2020 dương lịch

Ngày 3/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/5 năm Canh Tý.
Ngày 8/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/5 năm Canh Tý.
Ngày 12/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/5 năm Canh Tý.
Ngày 17/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/5 năm Canh Tý.
Ngày 23/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/6 năm Canh Tý.
Ngày 27/7/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/6 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 8/2020 dương lịch

Ngày 2/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/6 năm Canh Tý.
Ngày 7/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/6 năm Canh Tý.
Ngày 11/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/6 năm Canh Tý.
Ngày 16/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/6 năm Canh Tý.
Ngày 21/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/7 năm Canh Tý.
Ngày 25/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/7 năm Canh Tý.
Ngày 31/8/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/7 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 9/2020 dương lịch

Ngày 5/9/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/7 năm Canh Tý.
Ngày 9/9/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/7 năm Canh Tý.
Ngày 14/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/7 năm Canh Tý.
Ngày 19/9/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/8 năm Canh Tý.
Ngày 23/9/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/8 năm Canh Tý.
Ngày 29/9/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/8 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 10/2020 dương lịch

Ngày 4/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/8 năm Canh Tý.
Ngày 8/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/8 năm Canh Tý.
Ngày 13/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/8 năm Canh Tý.
Ngày 19/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/9 năm Canh Tý.
Ngày 23/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/9 năm Canh Tý.
Ngày 29/10/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/9 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 11/2020 dương lịch

Ngày 3/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/9 năm Canh Tý.
Ngày 7/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/9 năm Canh Tý.
Ngày 12/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/9 năm Canh Tý.
Ngày 17/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/10 năm Canh Tý.
Ngày 21/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/10 năm Canh Tý.
Ngày 27/11/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/10 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương tháng 12/2020 dương lịch

Ngày 2/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/10 năm Canh Tý.
Ngày 6/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 22/10 năm Canh Tý.
Ngày 11/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 27/10 năm Canh Tý.
Ngày 16/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 3/11 năm Canh Tý.
Ngày 20/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 7/11 năm Canh Tý.
Ngày 26/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 13/11 năm Canh Tý.
Ngày 31/12/2020 dương lịch, ứng với ngày 18/11 năm Canh Tý.

3. Ngày Tam Nương kiêng làm những việc gì?

Do gắn với 3 người đàn bà mang đến nhiều xui xẻo, hung họa cho cả một triều đại nên những ngày Tam Nương được coi là ngày xấu. Đến tận ngày hôm nay quan niệm này vẫn được một bộ phận người áp dụng khi khởi sự quan trọng như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, động thổ… Nếu gặp phải ngày này hầu như đều phải tránh. Dưới đây là một số điều kiêng làm trong ngày Tam Nương:

Ngày Tam Nương không nên làm việc lớn

Những việc lớn, có tính quan trọng như cưới hỏi, động thổ, làm nhà, khai trương, kí kết hợp đồng… đều nên tránh thực hiện trong ngày Tam nương. Người ta cho rằng nếu không kiêng kỵ ngày Tam nương mà cố ý tiến hành những việc đó thì khó tránh khỏi xui xẻo, nếu cưới hỏi thì dễ trục trặc tình cảm, xây nhà thì gia đình ly tán, khai trương thì làm ăn thất bát…

Ngày Tam nương kiêng đi giữa đường

Điều này nghe có vẻ khó tin, song thực chất điều này có ý nhắc mọi người cẩn thận khi xuất hành, tham gia giao thông bởi dễ gặp phải chuyện tai bay vạ gió hay vướng phải rắc rối, nguy hiểm khó lường.

Tránh cãi cọ, tranh chấp trong ngày Tam nương

Như đã nói ở trên, có thể những trường năng lượng xấu sẽ khiến tâm tính con người thay đổi, dễ nóng giận. Song dân gian cho rằng trong ngày Tam nương, nếu bạn không biết kiềm chế cảm xúc mà nóng giận vô lối thì có thể sẽ như bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” mà làm những chuyện dại dột ngoài ý muốn, hại mình hại người. Vì thế, các bạn nên tránh cãi cọ hay tranh chấp trong những ngày Tam nương để hạn chế những điều xui xẻo có thể xảy đến với mình.

Không nên quan hệ vợ chồng trong ngày Tam nương

Nhiều người nghĩ rằng quan hệ vợ chồng chỉ là điều kiêng kị trong ngày rằm và mùng một hàng tháng, tuy nhiên, chuyện này cũng không nên làm trong ngày Tam nương, bởi dễ khiến cho bạn rơi vào tội dâm ô, đắm chìm trong sắc dục không biết quay đầu.

Kiêng sinh con vào ngày Tam nương

Người xưa cho rằng ngày Tam nương mà sinh con thì dễ gặp chuyện xui xẻo, mà bản thân đứa trẻ cũng không được hưởng nhiều phúc lành, hay ốm đau bệnh tật, vận số sau này cũng không được tốt.

Dù là truyền thuyết, hoang tưởng nhưng tín ngưỡng dân gian lâu đời này đã truyền từ Trung Quốc sang Việt Nam, ảnh hưởng tới không ít quần chúng xưa nay.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tuy những điều kiêng kỵ ngày Tam nương trên đây không có minh chứng về khoa học song nhiều người vẫn giữ quan niệm tránh làm những điều này để phòng xui xẻo ghé thăm. Nói chung, việc kiêng hay không kiêng, tránh hay không tránh ngày Tam nương là tùy vào tâm linh tín ngưỡng của mỗi người, “đức năng thắng số”, bạn sống tốt thì ắt được hưởng phúc lành.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo tuvingaynay.com!

[ad_2]

Tags:

Bạn cũng có thể thích

cropped-logo-vong-tay-phong-thuy-min-270x270
Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi nào, lấy vợ tuổi gì hạnh phúc nhất?
cropped-logo-vong-tay-phong-thuy-min-270x270
Xem tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 nam mạng chi tiết trong năm 2020
Menu