Vòng tay phong thuỷ

Nhà có thành môn – xấu cũng hóa đẹp

Booking.com

Thứ Hai, 03/08/2015 14:39 (GMT+07)

Thành môn là cửa ngõ vào khu đất hay khu nhà. Nhà tuy hướng xấu nhưng nếu thành môn có vượng khí thì vẫn tốt đẹp một thời.Nha co thanh mon - xau cung hoa dep hinh anh
 

Khi hai bên của đầu hướng có thuỷ (ao, hồ…) hoặc cổng, ngõ vào thì gọi là nhà có thành môn. Thành môn có ba dạng, thành môn chính, thành môn phụ và thành môn ngầm.
 

– Ở một hướng mà kết hợp với hướng chính (liền bên) thành một cặp số của Hà Đồ (số tiên thiên: 1 – 6; 2 – 7; 3 – 8; 4 – 9) thì gọi là thành môn chính.
 

– Ở một hướng mà khi kết hợp với hướng chính (liền bên) không thuộc các cặp số Hà Đồ thì gọi là thành môn phụ.

 

Ví dụ, hướng chính là Bắc có số Cửu tinh là 1, hai hướng bên cạnh Đông Bắc và Tây Bắc là thành môn. Trong đó Tây Bắc có số Cửu tinh là 6 nên là thành môn chính, Đông Bắc có số Cửu tinh là 8 nên là thành môn phụ.

 

– Thành môn ngầm:

• Khi an vận bàn mà vận tinh 5 đến một trong hai hướng bên cạnh mà ở đó có ao hồ hay ngõ vào thì nơi đó có thành môn ngầm (ví dụ, nhà toạ Mão hướng Dậu, vận 8 khi an vận bàn thì 5 đến Tây Nam. Nếu nơi đây có thuỷ hoặc ngõ vào thì Tây Nam có thành môn).

 

• Khi các sơn hay hướng tinh tới hai phía bên cạnh đầu hướng, mà chúng lại kết hợp với địa bàn (số Cửu tinh tại cung hướng đó, như hướng Bắc là 1, hướng Nam là 9,…) tại nơi đó thành các số Tiên thiên. Nếu khu vực đó có cổng, ngã ba, ao, hồ (khi là hướng tinh), núi cao, cây cao (khi là sơn tinh),… thì cũng được xem như có thành môn.

 

• Khi hướng tinh ở một trong hai bên kết hợp với hướng tinh ở đầu hướng thành một cặp số Tiên thiên (1 – 6; 2 – 7; 3 – 8; 4 – 9) mà ở đó lại có thủy hay cổng, ngõ thì xem như có thành môn.

 

Ví dụ, nhà tọa Canh, hướng Giáp (75 độ), nhập trạch trong vận 8, nếu an vận bàn thì vận tinh số 6 tới hướng. Bây giờ nếu muốn an hướng bàn thì lấy số 6 nhập trung cung xoay nghịch (vì hướng Giáp tương ứng với sơn Tuất của số 6, là sơn âm). Vì Đông Bắc nằm bên cạnh khu vực đầu hướng của căn nhà, mà số Cửu tinh của Đông Bắc là số 8, nên khi gặp hướng tinh số 3 tới sẽ tạo thành cặp số Tiên thiên 3 – 8. Nếu nơi này có ao hồ hay cổng, ngõ vào nhà thì được xem là có thành môn.

 

Thành môn là then chốt cho sự thịnh suy của ngôi nhà. Hướng không vượng nhưng được thành môn có vượng khí thì vẫn tốt đẹp hay nhà đã được vượng khí mà lại có thành môn thì đã vượng lại càng vượng thêm. Tuy nhiên không phải cứ hai bên đầu hướng có thuỷ, cổng hay ngõ vào là đã tốt mà phải coi có đắc thành môn hay không.

 

• Cung hướng của thành môn phải cùng tam nguyên long với đầu hướng. 

 

• Đưa vận tinh tại hướng đó cho bay thuận hay nghịch tuỳ theo tính chất âm dương của tam nguyên long đó.

 

• Nếu có vượng tinh tới hướng thì có thể mở cổng, cửa ngõ vào khu đất hay để nước (phải là nước lớn như ao, hồ,…). Cho dù hướng tinh ở đó là suy, tử thì vẫn có thể dùng không ngại.

 

Trong 3 loại thành môn trên thì thành môn chính là có tác dụng mạnh nhất thứ đến là thành môn phụ. Thành môn ngầm tuy lực yếu hơn nhưng lại không phụ thuộc vào một sơn như hai thành môn kia mà bao trùm hết ba sơn trong hướng đó.ST


 Bài viết cùng chuyên mục