Quỷ tinh là núi ở sau huyệt

[ad_1]

Thứ Năm, 22/04/2010 11:14 (GMT+07)

Quỷ tinh còn gọi là “Quỷ sơn”, chỉ các ngọn núi nhỏ thoai thoải nằm sau núi chân long kết huyệt; là núi hộ vệ che chắn cho huyệt mộ.Quy tinh la nui o sau huyet hinh anh
Quỷ tinh không nên lớn quá làm đoạt long mạch của chủ sơn


Từ Kế Thiện trong chương Sa pháp sách Địa lý nhân tử nên biết có nói: “Núi Quỷ tinh là núi ở sau huyệt. Đất huyệt chẩn lạc. Hoành long kết huyệt, phải có Quỷ sơn chống giữ ở sau huyệt mới có thể chứng minh chân khí huyệt mộ. Khí của Quỷ sơn do khí huyết thẩm lậu ra (ý chỉ núi này lấy trộm khí). Quỷ sơn không vì có mà cát, không vì có mà hung, chỉ dùng để xác định chân huyệt mà thôi”. 

Lưu Cơ trong sách Kham Dư mạn hứng nói: “Hoành long kết huyệt phải dựa vào Quỷ sơn. Hoành long vô quỷ chỉ là hư hoa (hoa giả), cho dù có huyệt cũng không cát lợi”. Sách cũng nói: “Hoành long quỷ lạc bất ly thân, quỷ lạc không có, huyệt bất chân (không phải chân huyệt)”.

Quỷ sơn không nên quá cao, lớn. Nếu vậy sẽ át chủ sơn, đoạt khí long mạch, huyệt không tụ khí. Quỷ sơn bao bọc triều bái là cát. Nếu Quỷ sơn phân nhánh, nhô đầu hoặc quay lưng vào huyệt có thế dáng bỏ đi như chạy, khí long mạch tản mát là đất không vong. Địa thế này lại càng xấu.

Cửu tinh hành long kết huyệt. Nếu có Quỷ tinh thì hình dáng phải giống như hình núi chủ sơn thì cát.

Sách Kham Dư mạn hứng nói: “Cửu tinh đều có dạng giống hình Quỷ tinh. Nếu không giống thì không nhập tướng. Tham Lang Quỷ tinh thì nhọn, nhỏ. Vũ Khúc quỷ tinh chi cước ít. Núi Quỷ tinh hình tròn như bát úp là cát. Núi Quỷ tinh Cự Môn có hình truỵ châu ngọc chẩm, nhỏ bé là cát. Núi Quỷ tinh Hữu Bật như tường vây là cát. Núi Quỷ tinh Tả Phụ hình thành từng cặp là cát”.

Các núi Phá Quân, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Văn Khúc, bản thân hình ác nên không cần bàn đến Quỷ tinh. Quỷ tinh chỉ là núi hộ vệ che chắn cho núi kết huyệt là tốt.

Theo Bí ẩn thời vận 


 
[ad_2]

Trả lời