SpaceX, NASA trì hoãn việc phóng phi hành gia Crew-3 lên trạm vũ trụ do thời tiết

CAPE CANAVERAL, Fla. – Sẽ không có vụ phóng phi hành gia ma quái nào cho SpaceX vào Halloween này.

SpaceX và NASA đã hoãn lần phóng tiếp theo của 4 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế do điều kiện thời tiết không thuận lợi dọc theo đường bay.

Bạn cũng có thể thích

Menu