các loại ốc cảnh đẹp

Mê mẩn ốc táo tưởng không đẹp nhưng đẹp không tưởng

Mê mẩn ốc táo tưởng không đẹp nhưng đẹp không tưởng. Chỉ một hay vài em ốc táo mà cũng có thể sẽ tạo nên điểm nhấn cho bể thủy…