cây thủy sinh láng xoắn

Gợi ý những cây thủy sinh hậu cảnh tuyệt đẹp

Gợi ý những cây thủy sinh hậu cảnh tuyệt đẹp. Cỏ Ranong, Lan Nước, cây Hẹ Thẳng… đều là các loại cây thủy sinh hậu cảnh tuyệt đẹp. Thêm vào…

Cây thủy sinh Láng xoắn tạo điểm nhấn trong bể

Cây thủy sinh Láng xoắn tạo điểm nhấn trong bể. Cây thủy sinh Láng xoắn có tên khoa học là Crinum calamistratum. Đây là loài cây thủy sinh đến từ…