dự đoán tử vi năm 2020

Huyệt bất súc chi tụ

(Vongtayphongthuyhcm) – Huyệt bất súc chi tụ. “Súc” có nghĩa là “tụ, ngưng (khí). Bất súc chi huyệt còn gọi là “hủ cốt chi tàng” (đất chôn mục xương), chỉ…

Thế núi Lộc Tồn là gì

(Vongtayphongthuyhcm) – Thế núi Lộc Tồn là gì? Núi Lộc Tồn là một trong số núi kết huyệt. Núi vuông tròn như chiếc trống, phần dưới phình to như chiếc…