Tại sao sông Snake là một trong những con sông nguy cấp nhất của Mỹ

Các con sông có thể được coi là “mạch máu” của tự nhiên, cho phép vận chuyển, nước và tài nguyên cho các vùng không gần bờ biển. Tại Hoa…
Không có phản hồi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Florida Gar vs Alligator Gar: Sự khác biệt là gì?

Cá Gars là loài cá độc nhất vô nhị hình ngư lôi có nguồn gốc từ một họ cá vây tia có niên đại hơn 157 triệu năm. Gars hiện…