Ly kỳ bức tượng gỗ phù trợ danh hài Hoài Linh trong suốt sự nghiệp