ráy petite nana

Đặc điểm và cách trồng cây thủy sinh Ráy Châu Phi

Đặc điểm và cách trồng cây thủy sinh Ráy Châu Phi. Ráy Châu Phi thường được tìm thấy tại các khu vực sông suối có dòng nước mạnh. Hoặc trên…