tảo thủy sinh

Tìm hiểu cây thủy sinh Xuyên Đài Thảo quý hiếm

Tìm hiểu cây thủy sinh Xuyên Đài Thảo quý hiếm. Xuyên Đài Thảo có tên khoa học là Podostemaceae, thuộc họ Thủy rêu hay họ Cước Thần. Đây là một…

Hướng dẫn cách trồng cây Cỏ Lưỡi Rắn Huệ Nước thủy sinh

Hướng dẫn cách trồng cây Cỏ Lưỡi Rắn Huệ Nước thủy sinh. Cỏ Lưỡi Rắn hay còn gọi là cây Huệ Nước. Dễ trồng, phát triển dày đặc và lan…