vật

Tại sao mèo lại mang động vật chết cho bạn? Họ đang cố nói gì vậy?

Nếu con mèo của bạn đi ra ngoài, bạn có thể đã về nhà với một con chuột, thằn lằn, chim hoặc thỏ đã chết. Con mèo trong nhà /…
Không có phản hồi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,