Voi Zella dự đoán Đức thua sốc bị loại khỏi World Cup 2018

Voi Zella dự đoán Đức thua sốc bị loại khỏi World Cup 2018

(Voi Zella dự đoán Đức thua sốc bị loại khỏi World Cup 2018) Trước khi trận đấu bắt đầu, chú voi tiên trị Zella, đang sống tại vườn thú Stuttgart…