Thanh Long Bạch Hổ thế núi bên huyệt mộ

(Vongtayphongthuyhcm) – Thanh Long Bạch Hổ thế núi bên huyệt mộ. Long Hổ là cách gọi tắt của Thanh Long và Bạch Hổ. Đó là 2 thế núi, gò ở 2 bên huyệt mộ: tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ.

Bạch Hổ Thanh Long

Các nhà phong thủy cho rằng, Thanh Long, Bạch Hổ bảo vệ huyệt mộ, 2 gò ôm bao huyệt mộ, tạo thế kín đáo cho minh đường tàng phong đắc thủy. Thế Long Hổ như 2 bàn tay ôm minh đường.

Sách Táng Kinh nói: “Long Hổ bao bọc, bảo vệ, chủ khách tương nghênh”. Sách cũng chú giải thêm: “Phàm chân long mạch, gò bên trái hồi, gò bên phải bao, gò phía trước hướng về, gò phía sau ôm, tạo thành thế che chắn, bảo vệ. Nếu chưa có cát huyệt thì chưa có hình thế này. Nếu Long Hổ bao bọc nhưng chủ khách vô tình thì địa thế đó là giả tượng”.

Huyệt mộ ở đồng bằng cũng có Long Hổ. Sách Táng Kinh nói: “Trái phải không có núi làm tay Long tay Hổ thì ruộng cao 2 bên mộ cũng được coi là Long Hổ. Tuy gò đống, chỗ ẩn chỗ nhô nhưng chỗ cao là ẩn long”.

Đất táng kỵ không có gò Long Hổ hoặc Long Hổ nhọn đầu, tàn, khuyết, lõm vì như vậy, huyệt mộ không tụ khí.

Long Hổ vô tình quay lưng huyệt mộ, gia chủ ly tán. 2 chân Long Hổ bay, gia chủ hao tổn tiền của, con cái nghịch tử, anh em phân ly. Long Hổ tương giao, dâu con dâm loạn, con trai bất hiếu.

Trả lời