Vòng tay phong thuỷ

Cầm tinh là gì?

Thứ Tư, 21/04/2010 16:41 (GMT+07) Cầm tinh là những núi, gò, tảng đá lớn nổi lên trong thủy khẩu.  Cầm tinh ngăn dòng nước không chảy xiết, giúp huyệt mộ…

Huyệt oa là gì?

Thứ Năm, 04/03/2010 10:25 (GMT+07) Huyệt oa còn gọi là “huyệt quật” (huyệt lỗ, huyệt hang), “huyệt miệng mở”, “huyệt bồn”, là 1 trong 4 loại huyệt cơ bản (oa,…